ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 17, 2015

เยอรมัน ไม่สามารถรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ เพราะเหตุใด???

No comments:

Post a Comment