ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 16, 2015

ฑูตสหรัฐคนใหม่ จะทำอย่างไรกับประเทศไทย???

โดย ศิโรฒม์ คล้ามไพบูลย์

No comments:

Post a Comment