ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, August 26, 2015

เรตติ้งกระฉูดโดยไม่ต้องบังคับประชาชนทนฟัง 'ปิยบุตร'ชี้ รธน.ซ่อนรูปรัฐประหาร

เรตติ้งกระฉูดโดยไม่ต้องบังคับประชาชนทนฟัง

'ปิยบุตร'ชี้ รธน.ซ่อนรูปรัฐประหาร
นักวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ ยืนยัน ร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย หลังพบการเพิ่มอำนาจองค์กรตรวจสอบไร้สมดุล และการถ่วงดุล

No comments:

Post a Comment