ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, February 16, 2016

โค่นตัวบุคคลได้ แต่มรดกเผด็จการยังอยู่ (บทเรียนจากอาหรับสปริง)

โค่นตัวบุคคลได้ แต่มรดกเผด็จการยังอยู่ (บทเรียนจากอาหรับสปริง)
http://news.voicetv.co.th/world/326010.html

No comments:

Post a Comment