ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, July 5, 2015

PIANGDIN ACADEMY: นโยบายยึดครองประเทศไทย (ปูเนาะออกันซีแย ปูเนาะไทยแ...

PIANGDIN ACADEMY: นโยบายยึดครองประเทศไทย (ปูเนาะออกันซีแย ปูเนาะไทยแ...: มีพี่ชายท่านหนึ่งส่งมาให้พิจารณา  สำหรับผม ไม่ได้กลัวว่าศาสนาใดจะยึดครองประเทศไทย และไม่เชื่อว่าศาสนาอิสลามจะกลืนศาสนาพุทธในยุคนี้ได้ ...

No comments:

Post a Comment