ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, June 23, 2021

24 มิถุนายน คือวันเฉลิมฉลองฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย

 24 มิถุนายน คือวันเฉลิมฉลองฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย


ประชาชนคือเจ้าของประเทศ
ไม่ได้เป็นทาสไพร่ดังที่ทำให้เราเป็นและพยายามให้เรายอมรับhttps://youtu.be/E8-qAQV_mqE