ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, May 26, 2015

เสวนาต้านรัฐประหาร ชิคาโก..ไม่ล่ม. อธิบาย ทำไม?คนไทยในอเมริกา(บางกลุ่ม)ไ...