ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, December 10, 2020

วัง กลัวอะไรมากที่สุด โดย ดร.​ เพียงดิน รักไทย ธันวาคม 2563