ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, May 7, 2016

"โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา?", รายการ World Events สถานี Media Force, วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2559

"โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา?", รายการ World Events

สถานี Media Force, วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2559

วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ, ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (อ.หวาน)

https://www.youtube.com/watch?v=ZTh1qFjgofs&feature=youtu.be