ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, June 4, 2015

PIANGDIN ACADEMY: เผด็จการไทย ละเมิดสนธิสัญญาสากล แล้วจะเอาผิดพวกเขา...Thanaboon Chiranuvat
พี่น้องประชาชนคนไทย เกิดความสงสัย จึงไต่ถามผมมานี่คือคำตอบในข้อสงสัยของพี่น้องที่ผมตอบโดยสังเขป:


อาจารย์คะ.มีสมาชิกถามมาค่ะ อีกประการที่อยากเรียนถาม
ถ้าหากว่าไทยกระทำผิดสนธิสัญญา กฎบัตร ฯ ใครจะเป็นผู้กล่าวหา
ดำเนินการทางอาญา เพราะเคยเห็นว่า ไทยยังไม่ได้
ยอมรับที่จะอยู่ในอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือยอมรับแล้วก็ตาม
ใครจะบังคับใช้กฎหมาย ครับ ในบ้านเรายังพอมองออกว่า ตำรวจ ทหาร
ถ้าระหว่างประเทศ ใครดำเนินการครับ

Dumbai Man
ปัญหาคือใครจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย แล้วศาลไทยจะนำมาใช้หรือครับ
หากยังไม่มีการนำมาอนุวัฒน์เป็นกฎหมายไทย คือยอมรับแล้วแต่จะต้องมา
ทำใ้ห้เป็นกฎหมายไทยก่อนหรือเปล่า จำได้เลา ๆ ว่าใน รธน.มีเขียนไว้ ยิ่ง
ถ้าเป็นกฎหมายสำคัญตัองให้ผ่านสภาด้วย สอบถามเป็นวิทยาทานนะครับ


คำถามนี้ เป็นคำถามสำคัญ เพราะคนไทย ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ไม่เคยทราบมาก่อนว่า "ประเทศไทย เข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
นั้น ต้องปฏิบัติอย่างไร? เพราะเราไม่สั่งไม่สอน
กันในโรงเรียนกฏหมายของประเทศ กลัวว่าจะไปถูกครอบงำโดยต่างชาติ"
ที่จริงแนวคิดที่กล่าวมา เป็นแนวคิดทีผิดมหันต์ คนไทย จึงไม่เคยทราบอะไร?
เลยเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติ
ในโรงเรียนกฏหมายที่ผมไปศึกษามาจนจบหลักสูตรในต่างประเทศ
เขาพร่ำสอนกันจนรู้แจ้งแทงตลอดเกี่ยวกับ
องค์การนี้ :

1.
พวกคุณ จำเป็นต้องรู้เสียก่อนว่า องค์การนี้ เป็นองค์การโลกบาล
ในการรักษาความสงบ และสันติสุขของโลก ให้ไปนำกฏบัตรสหประชาชาติ
มาศึกษาเสียโดยเน้นไปที่จุดแรกคือ คำปรารภ (Preamble)
มีวัตถุที่ประสงค์สำคัญ ๓ ข้อ (ให้ไปศึกษาดู นั่นคือเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
องค์การสหประชาชาติ

2. องค์การตั้งขึ้นมาโดยใช้หลักใหญ่ที่สำคัญ
ก็คือ หลักความร่วมมือ (Co - Operation) จากนานาชาติ ไม่ใช้หลัก
Sovereignty ของชาติ อีกต่อไป เพราะหลักตัวหลังนี้
เขาเลิกใช้บนยุโรปมาไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว เพราะหลักนี้เองทำให้เกิดสงคราม
สองครั้งสองหนบนพื้นพิภพนี้ สงครามโลกในหนหลัง
มนุษย์ถูกฆ่าตายเพราะพิษภัยสงครามไม่ต่ำกว่า ๘๐ ล้านคน

3.
เมื่อมีปัญหาสำคัญในระหว่างชาติ หรือในชาติที่อาจไปกระทบชาติอื่นๆข้างเคียง
เขาจึงต้องให้ สมัชชาใหญ่ (General Assembly หรือ GA) และ
คณะมนตรีความมั่นคง หรือ Security Council (ผู้บริหารสูงสุดขององค์การ
เป็นคนออกคำสั่งตัดสินใจ และทุกชาติสมาชิกก็ยอมรับ ถ้าไม่ยอมรับ
ก็ส่งปัญหาที่เป็นข้อกฏหมายไปให้ศาลโลก (International Court of Justice,
ICJ) เป็นคนตัดสินชี้ขาด ทุกๆชาติตั้งแต่ก่อตั้งองค์การมา ก็ไม่มีชาติใด
หรือใคร? ไม่ยอมรับคำตัดสิน ที่เขาเรียกวิธีการนี้ว่า
"การตกลงด้วยสันติวิธี หรือ Pacific Settlement)


4.
หากชาติคุณไม่ยอมรับในคำตัดสินเช่นนี้แล้ว เขาก็มีมาตรการบังคับ คือ
มาตรการโดยรวมทางสันติ คือ การ Boycott ต่างๆ และการ Embargo
ปิดกั้นไม่ให้ทำมาค้าขายด้วย ยกตัวอย่างเช่น สหภาพอาฟริกาใต้ (South
Africa) โดนมาแล้ว เป็นเวลาถึง ๒๐ ปี และมาตรการโดยรวม (Collective
Measures) ทางทหาร ที่หลายๆประเทศในอาฟริกากลาง และตะวันออก อิรัค
และลิเบียโดนกระทำอยู่ หรือเช่นที่เกิดในบอสเนีย และราวันด้า เป็นต้น


5. สำหรับเรื่องราวที่เกิดอยู่ในประเทศไทยในเวลานี้ เป็นเพราะคณะทหาร หรือ
คสช. กำลังทำตัวไปคล้ายๆ กับ Slorg ของพม่า ซึ่งสหประชาชาติ EU และ
สหรัฐฯ กับชาติสมาชิกไม่ยอม คนไทยจึงต้องทุกข์ร้อนในวันนี้
มาจากมาตรการค่อยๆบีบให้คณะคสช. จนมุม

6. คุณมาถามผมว่า ใครจะเป็นคนบังคับ ก็ประกอบไปด้วยองค์กรใหญ่ในองค์การที่สำคัญ ๔ องค์กรคือ:

๒. คณะมนตรีความมั่นคง
๓. คณะมนตรีทางเศรษฐกิจ และสังคม
๔. ศาลโลก๑. สมัชชาใหญ่


คนไทยต้องรู้จักใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็น ทุกๆเรื่อง
ที่เป็นความวุ่นวาย ความลำบากที่เกิดอยู่ในประเทศนี้ ก็จะจบลงด้วยสันติวิธี
ไม่ต้องมาเสียเลือดเนื้อ ส่วนใครทำผิด เป็นความผิดทางอาญา
ตามสนธิสัญญาต่างๆเอาไว้ เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของ คณะมนตรีความมั่นคง
ที่จะจัดการ
โดยกล่าวหาเป็นคดีอาญาส่งไปดำเนินคดีในศาลอาญาพิเศษของสหประชาชาติได้ทันที
หรือไม่ก็ส่งไปดำเนิคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศ (the International Criminal
Court, ICC) หรือไม่ก็ใช้ศาลนูเรมเบริกร์ เพราะสนธิสัญญา London Charter,
1938 ยังไม่ถูกยกเลิก ศาลนี้ใครไปขึ้นและผิดจริงถ้าเป็นทหาร โทษที่ลงก็คือ
แขวนคอลูกเดียว


ดังที่เราเห็นกันมาแล้วภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองสงบ
บรรดานายพลเยอรมัน ญี่ปุ่น อิตาลี ถูกซิว เป็นแถว
เป็นอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคง เป็นคนชี้ว่า จะใช้ศาลใดในสามศาลนี้

คนที่จะมาจับกุมตัวอาชญากรไปขึ้นศาลตามคำสั่งของคณะมนตรีความมั่นคงอาจเป็น:
๑.ทหารรับจ้างฝรั่งเศส
๒.ทหารรับจ้างโปแลนด์
๓.หน่วย Delta Force


ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความดื้อดึงดันของตัวอาชญากร ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
หวังว่าผมคงตอบคุณที่สงสัยในเรื่องคนบังคับใช้กฏเกณฑ์ กฏบัตรสหประชาชาติ
หรือ Charter of United Nations ที่ตัวของกฏบัตร ก็คือ

สนธิสัญญาหลายฝ่าย หรือ Multilateral Treaty หากคำอธิบายนี้ตรงใดไม่กระจ่าง ก็ถามมาได้ครับ สวัสดี.

PIANGDIN ACADEMY: เผด็จการไทย ละเมิดสนธิสัญญาสากล แล้วจะเอาผิดพวกเขา...Thanaboon Chiranuvat
พี่น้องประชาชนคนไทย เกิดความสงสัย จึงไต่ถามผมมานี่คือคำตอบในข้อสงสัยของพี่น้องที่ผมตอบโดยสังเขป:


อาจารย์คะ.มีสมาชิกถามมาค่ะ อีกประการที่อยากเรียนถาม
ถ้าหากว่าไทยกระทำผิดสนธิสัญญา กฎบัตร ฯ ใครจะเป็นผู้กล่าวหา
ดำเนินการทางอาญา เพราะเคยเห็นว่า ไทยยังไม่ได้
ยอมรับที่จะอยู่ในอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือยอมรับแล้วก็ตาม
ใครจะบังคับใช้กฎหมาย ครับ ในบ้านเรายังพอมองออกว่า ตำรวจ ทหาร
ถ้าระหว่างประเทศ ใครดำเนินการครับ

Dumbai Man
ปัญหาคือใครจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย แล้วศาลไทยจะนำมาใช้หรือครับ
หากยังไม่มีการนำมาอนุวัฒน์เป็นกฎหมายไทย คือยอมรับแล้วแต่จะต้องมา
ทำใ้ห้เป็นกฎหมายไทยก่อนหรือเปล่า จำได้เลา ๆ ว่าใน รธน.มีเขียนไว้ ยิ่ง
ถ้าเป็นกฎหมายสำคัญตัองให้ผ่านสภาด้วย สอบถามเป็นวิทยาทานนะครับ


คำถามนี้ เป็นคำถามสำคัญ เพราะคนไทย ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ไม่เคยทราบมาก่อนว่า "ประเทศไทย เข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
นั้น ต้องปฏิบัติอย่างไร? เพราะเราไม่สั่งไม่สอน
กันในโรงเรียนกฏหมายของประเทศ กลัวว่าจะไปถูกครอบงำโดยต่างชาติ"
ที่จริงแนวคิดที่กล่าวมา เป็นแนวคิดทีผิดมหันต์ คนไทย จึงไม่เคยทราบอะไร?
เลยเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติ
ในโรงเรียนกฏหมายที่ผมไปศึกษามาจนจบหลักสูตรในต่างประเทศ
เขาพร่ำสอนกันจนรู้แจ้งแทงตลอดเกี่ยวกับ
องค์การนี้ :

1.
พวกคุณ จำเป็นต้องรู้เสียก่อนว่า องค์การนี้ เป็นองค์การโลกบาล
ในการรักษาความสงบ และสันติสุขของโลก ให้ไปนำกฏบัตรสหประชาชาติ
มาศึกษาเสียโดยเน้นไปที่จุดแรกคือ คำปรารภ (Preamble)
มีวัตถุที่ประสงค์สำคัญ ๓ ข้อ (ให้ไปศึกษาดู นั่นคือเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
องค์การสหประชาชาติ

2. องค์การตั้งขึ้นมาโดยใช้หลักใหญ่ที่สำคัญ
ก็คือ หลักความร่วมมือ (Co - Operation) จากนานาชาติ ไม่ใช้หลัก
Sovereignty ของชาติ อีกต่อไป เพราะหลักตัวหลังนี้
เขาเลิกใช้บนยุโรปมาไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว เพราะหลักนี้เองทำให้เกิดสงคราม
สองครั้งสองหนบนพื้นพิภพนี้ สงครามโลกในหนหลัง
มนุษย์ถูกฆ่าตายเพราะพิษภัยสงครามไม่ต่ำกว่า ๘๐ ล้านคน

3.
เมื่อมีปัญหาสำคัญในระหว่างชาติ หรือในชาติที่อาจไปกระทบชาติอื่นๆข้างเคียง
เขาจึงต้องให้ สมัชชาใหญ่ (General Assembly หรือ GA) และ
คณะมนตรีความมั่นคง หรือ Security Council (ผู้บริหารสูงสุดขององค์การ
เป็นคนออกคำสั่งตัดสินใจ และทุกชาติสมาชิกก็ยอมรับ ถ้าไม่ยอมรับ
ก็ส่งปัญหาที่เป็นข้อกฏหมายไปให้ศาลโลก (International Court of Justice,
ICJ) เป็นคนตัดสินชี้ขาด ทุกๆชาติตั้งแต่ก่อตั้งองค์การมา ก็ไม่มีชาติใด
หรือใคร? ไม่ยอมรับคำตัดสิน ที่เขาเรียกวิธีการนี้ว่า
"การตกลงด้วยสันติวิธี หรือ Pacific Settlement)


4.
หากชาติคุณไม่ยอมรับในคำตัดสินเช่นนี้แล้ว เขาก็มีมาตรการบังคับ คือ
มาตรการโดยรวมทางสันติ คือ การ Boycott ต่างๆ และการ Embargo
ปิดกั้นไม่ให้ทำมาค้าขายด้วย ยกตัวอย่างเช่น สหภาพอาฟริกาใต้ (South
Africa) โดนมาแล้ว เป็นเวลาถึง ๒๐ ปี และมาตรการโดยรวม (Collective
Measures) ทางทหาร ที่หลายๆประเทศในอาฟริกากลาง และตะวันออก อิรัค
และลิเบียโดนกระทำอยู่ หรือเช่นที่เกิดในบอสเนีย และราวันด้า เป็นต้น


5. สำหรับเรื่องราวที่เกิดอยู่ในประเทศไทยในเวลานี้ เป็นเพราะคณะทหาร หรือ
คสช. กำลังทำตัวไปคล้ายๆ กับ Slorg ของพม่า ซึ่งสหประชาชาติ EU และ
สหรัฐฯ กับชาติสมาชิกไม่ยอม คนไทยจึงต้องทุกข์ร้อนในวันนี้
มาจากมาตรการค่อยๆบีบให้คณะคสช. จนมุม

6. คุณมาถามผมว่า ใครจะเป็นคนบังคับ ก็ประกอบไปด้วยองค์กรใหญ่ในองค์การที่สำคัญ ๔ องค์กรคือ:

๒. คณะมนตรีความมั่นคง
๓. คณะมนตรีทางเศรษฐกิจ และสังคม
๔. ศาลโลก๑. สมัชชาใหญ่


คนไทยต้องรู้จักใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็น ทุกๆเรื่อง
ที่เป็นความวุ่นวาย ความลำบากที่เกิดอยู่ในประเทศนี้ ก็จะจบลงด้วยสันติวิธี
ไม่ต้องมาเสียเลือดเนื้อ ส่วนใครทำผิด เป็นความผิดทางอาญา
ตามสนธิสัญญาต่างๆเอาไว้ เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของ คณะมนตรีความมั่นคง
ที่จะจัดการ
โดยกล่าวหาเป็นคดีอาญาส่งไปดำเนินคดีในศาลอาญาพิเศษของสหประชาชาติได้ทันที
หรือไม่ก็ส่งไปดำเนิคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศ (the International Criminal
Court, ICC) หรือไม่ก็ใช้ศาลนูเรมเบริกร์ เพราะสนธิสัญญา London Charter,
1938 ยังไม่ถูกยกเลิก ศาลนี้ใครไปขึ้นและผิดจริงถ้าเป็นทหาร โทษที่ลงก็คือ
แขวนคอลูกเดียว


ดังที่เราเห็นกันมาแล้วภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองสงบ
บรรดานายพลเยอรมัน ญี่ปุ่น อิตาลี ถูกซิว เป็นแถว
เป็นอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคง เป็นคนชี้ว่า จะใช้ศาลใดในสามศาลนี้

คนที่จะมาจับกุมตัวอาชญากรไปขึ้นศาลตามคำสั่งของคณะมนตรีความมั่นคงอาจเป็น:
๑.ทหารรับจ้างฝรั่งเศส
๒.ทหารรับจ้างโปแลนด์
๓.หน่วย Delta Force


ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความดื้อดึงดันของตัวอาชญากร ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
หวังว่าผมคงตอบคุณที่สงสัยในเรื่องคนบังคับใช้กฏเกณฑ์ กฏบัตรสหประชาชาติ
หรือ Charter of United Nations ที่ตัวของกฏบัตร ก็คือ

สนธิสัญญาหลายฝ่าย หรือ Multilateral Treaty หากคำอธิบายนี้ตรงใดไม่กระจ่าง ก็ถามมาได้ครับ สวัสดี.

PIANGDIN ACADEMY: เผด็จการไทย ละเมิดสนธิสัญญาสากล แล้วจะเอาผิดพวกเขา...Thanaboon Chiranuvat
พี่น้องประชาชนคนไทย เกิดความสงสัย จึงไต่ถามผมมานี่คือคำตอบในข้อสงสัยของพี่น้องที่ผมตอบโดยสังเขป:


อาจารย์คะ.มีสมาชิกถามมาค่ะ อีกประการที่อยากเรียนถาม
ถ้าหากว่าไทยกระทำผิดสนธิสัญญา กฎบัตร ฯ ใครจะเป็นผู้กล่าวหา
ดำเนินการทางอาญา เพราะเคยเห็นว่า ไทยยังไม่ได้
ยอมรับที่จะอยู่ในอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือยอมรับแล้วก็ตาม
ใครจะบังคับใช้กฎหมาย ครับ ในบ้านเรายังพอมองออกว่า ตำรวจ ทหาร
ถ้าระหว่างประเทศ ใครดำเนินการครับ

Dumbai Man
ปัญหาคือใครจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย แล้วศาลไทยจะนำมาใช้หรือครับ
หากยังไม่มีการนำมาอนุวัฒน์เป็นกฎหมายไทย คือยอมรับแล้วแต่จะต้องมา
ทำใ้ห้เป็นกฎหมายไทยก่อนหรือเปล่า จำได้เลา ๆ ว่าใน รธน.มีเขียนไว้ ยิ่ง
ถ้าเป็นกฎหมายสำคัญตัองให้ผ่านสภาด้วย สอบถามเป็นวิทยาทานนะครับ


คำถามนี้ เป็นคำถามสำคัญ เพราะคนไทย ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ไม่เคยทราบมาก่อนว่า "ประเทศไทย เข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
นั้น ต้องปฏิบัติอย่างไร? เพราะเราไม่สั่งไม่สอน
กันในโรงเรียนกฏหมายของประเทศ กลัวว่าจะไปถูกครอบงำโดยต่างชาติ"
ที่จริงแนวคิดที่กล่าวมา เป็นแนวคิดทีผิดมหันต์ คนไทย จึงไม่เคยทราบอะไร?
เลยเกี่ยวกับองค์การสหประชาชาติ
ในโรงเรียนกฏหมายที่ผมไปศึกษามาจนจบหลักสูตรในต่างประเทศ
เขาพร่ำสอนกันจนรู้แจ้งแทงตลอดเกี่ยวกับ
องค์การนี้ :

1.
พวกคุณ จำเป็นต้องรู้เสียก่อนว่า องค์การนี้ เป็นองค์การโลกบาล
ในการรักษาความสงบ และสันติสุขของโลก ให้ไปนำกฏบัตรสหประชาชาติ
มาศึกษาเสียโดยเน้นไปที่จุดแรกคือ คำปรารภ (Preamble)
มีวัตถุที่ประสงค์สำคัญ ๓ ข้อ (ให้ไปศึกษาดู นั่นคือเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
องค์การสหประชาชาติ

2. องค์การตั้งขึ้นมาโดยใช้หลักใหญ่ที่สำคัญ
ก็คือ หลักความร่วมมือ (Co - Operation) จากนานาชาติ ไม่ใช้หลัก
Sovereignty ของชาติ อีกต่อไป เพราะหลักตัวหลังนี้
เขาเลิกใช้บนยุโรปมาไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว เพราะหลักนี้เองทำให้เกิดสงคราม
สองครั้งสองหนบนพื้นพิภพนี้ สงครามโลกในหนหลัง
มนุษย์ถูกฆ่าตายเพราะพิษภัยสงครามไม่ต่ำกว่า ๘๐ ล้านคน

3.
เมื่อมีปัญหาสำคัญในระหว่างชาติ หรือในชาติที่อาจไปกระทบชาติอื่นๆข้างเคียง
เขาจึงต้องให้ สมัชชาใหญ่ (General Assembly หรือ GA) และ
คณะมนตรีความมั่นคง หรือ Security Council (ผู้บริหารสูงสุดขององค์การ
เป็นคนออกคำสั่งตัดสินใจ และทุกชาติสมาชิกก็ยอมรับ ถ้าไม่ยอมรับ
ก็ส่งปัญหาที่เป็นข้อกฏหมายไปให้ศาลโลก (International Court of Justice,
ICJ) เป็นคนตัดสินชี้ขาด ทุกๆชาติตั้งแต่ก่อตั้งองค์การมา ก็ไม่มีชาติใด
หรือใคร? ไม่ยอมรับคำตัดสิน ที่เขาเรียกวิธีการนี้ว่า
"การตกลงด้วยสันติวิธี หรือ Pacific Settlement)


4.
หากชาติคุณไม่ยอมรับในคำตัดสินเช่นนี้แล้ว เขาก็มีมาตรการบังคับ คือ
มาตรการโดยรวมทางสันติ คือ การ Boycott ต่างๆ และการ Embargo
ปิดกั้นไม่ให้ทำมาค้าขายด้วย ยกตัวอย่างเช่น สหภาพอาฟริกาใต้ (South
Africa) โดนมาแล้ว เป็นเวลาถึง ๒๐ ปี และมาตรการโดยรวม (Collective
Measures) ทางทหาร ที่หลายๆประเทศในอาฟริกากลาง และตะวันออก อิรัค
และลิเบียโดนกระทำอยู่ หรือเช่นที่เกิดในบอสเนีย และราวันด้า เป็นต้น


5. สำหรับเรื่องราวที่เกิดอยู่ในประเทศไทยในเวลานี้ เป็นเพราะคณะทหาร หรือ
คสช. กำลังทำตัวไปคล้ายๆ กับ Slorg ของพม่า ซึ่งสหประชาชาติ EU และ
สหรัฐฯ กับชาติสมาชิกไม่ยอม คนไทยจึงต้องทุกข์ร้อนในวันนี้
มาจากมาตรการค่อยๆบีบให้คณะคสช. จนมุม

6. คุณมาถามผมว่า ใครจะเป็นคนบังคับ ก็ประกอบไปด้วยองค์กรใหญ่ในองค์การที่สำคัญ ๔ องค์กรคือ:

๒. คณะมนตรีความมั่นคง
๓. คณะมนตรีทางเศรษฐกิจ และสังคม
๔. ศาลโลก๑. สมัชชาใหญ่


คนไทยต้องรู้จักใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็น ทุกๆเรื่อง
ที่เป็นความวุ่นวาย ความลำบากที่เกิดอยู่ในประเทศนี้ ก็จะจบลงด้วยสันติวิธี
ไม่ต้องมาเสียเลือดเนื้อ ส่วนใครทำผิด เป็นความผิดทางอาญา
ตามสนธิสัญญาต่างๆเอาไว้ เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของ คณะมนตรีความมั่นคง
ที่จะจัดการ
โดยกล่าวหาเป็นคดีอาญาส่งไปดำเนินคดีในศาลอาญาพิเศษของสหประชาชาติได้ทันที
หรือไม่ก็ส่งไปดำเนิคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศ (the International Criminal
Court, ICC) หรือไม่ก็ใช้ศาลนูเรมเบริกร์ เพราะสนธิสัญญา London Charter,
1938 ยังไม่ถูกยกเลิก ศาลนี้ใครไปขึ้นและผิดจริงถ้าเป็นทหาร โทษที่ลงก็คือ
แขวนคอลูกเดียว


ดังที่เราเห็นกันมาแล้วภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองสงบ
บรรดานายพลเยอรมัน ญี่ปุ่น อิตาลี ถูกซิว เป็นแถว
เป็นอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคง เป็นคนชี้ว่า จะใช้ศาลใดในสามศาลนี้

คนที่จะมาจับกุมตัวอาชญากรไปขึ้นศาลตามคำสั่งของคณะมนตรีความมั่นคงอาจเป็น:
๑.ทหารรับจ้างฝรั่งเศส
๒.ทหารรับจ้างโปแลนด์
๓.หน่วย Delta Force


ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความดื้อดึงดันของตัวอาชญากร ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
หวังว่าผมคงตอบคุณที่สงสัยในเรื่องคนบังคับใช้กฏเกณฑ์ กฏบัตรสหประชาชาติ
หรือ Charter of United Nations ที่ตัวของกฏบัตร ก็คือ

สนธิสัญญาหลายฝ่าย หรือ Multilateral Treaty หากคำอธิบายนี้ตรงใดไม่กระจ่าง ก็ถามมาได้ครับ สวัสดี.

PIANGDIN ACADEMY: ฉิบหายแล้ว!!! สัญญานฟองสบู่มาแล้ว!!! 4 มิถุนายน ...

สัญญานฟองสบู่มาแล้ว!!!

การทำเพื่อให้บริษัทอยู่รอดของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ1. Honda เพิ่มวันหยุดยาว ในเดือนเมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม มีวันหยุด ติดต่อกัน 10 วัน และหยุดทุกวันเสาร์- อาทิตย์2. Toyota เริ่มทยอยปลดพนักงาน Supervisor ไป 1 lot แล้ว เนื่องจากเเบกรับภาระขาดทุน ไม่ไหว รถที่ผลิตออกมาจอดเต็ม Stock ขายไม่ได้3. GM ปลดพนักงาน Sup ออกหมดเเล้ว เเละแบรนด์เนมที่เป็นของ Isuzu ให้นำกลับไป ประกอบที่สำโรงเเล้วเพื่อลด Cost ส่วน บ. แม่ GM ที่อเมริกา ทางรัฐบาลของสหรัฐ อุ้มไว้เเล้ว หากไม่อุ้มอีก 3 เดือนข้างหน้า GM จะล้มละลาย4. Nissan ลดการผลิตลง 50% เเละกำลังลดพนักงานออกชุดเเรก เดือนหน้า5. Misubishi ยังมียอดขายที่ต่างประเทศอยู่บ้าง จะกระทบจริงเดือน มค. ปีหน้า6. AAT กำลังทำกิจกรรมลดต้นทุนอย่างหนัก ทั้งไม่ให้มี OT ทำกิจกรรรม Balance งานใหม่ทั้งระบบเพื่อลดค่าใช้จ่าย เเละยังไม่ปลดคน...ปีหน้าไม่เเน่


7. Fujisu เอาออกไปแล้ว 300 คน8.Sieko Instrument เอาออกไปแล้ว 400 คน9. Statschippac ตั้งแต่เดือนหน้า หยุดทำงานทุกๆวันจันทร์10.TOT เท9พันล้านโละพนักงานอีกกว่า 3,500คน ลดภาระเงินเดือนที่จ่ายปีละ 1.4หมื่นล้าน11. Sumsung - LG ย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปเวียดนาม และยกเลิกสายการผลิตtvในไทย12. อินโด ปิดน่านน้ำ ส่งผลให้ แรงงานประมงกว่า 3,000 อัตรา จ่อตกงาน ธุรกิจประมงขาดทุนยับ!!12.การบินไทย ปรับลงพนักงานอีกกว่า 5,000 อัตรา หลังขาดทุนต่อเนื่อง!!13.เครือ EU ยกเลิกการนำเข้าสินค้าประมงไทย สิ้นเดือนนี้!

หากไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ / ประชาธิปไตยได้14.ธุรกิจท่องเที่ยวชั้น เฟริสคราส จ่อเจ๊งยับ!! หลังหลายประเทศ ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย เนื่องจากยังไม่ยกเลิกกฏอัยการศึก!15. โรงแรมใหญ่ๆ ในประเทศไทย ทะยอยปิดตัว หลังนักท่องเที่ยวหดหาย แบกรับภาระขาดทุนไม่ไหว ยกตัวอย่าง รร. เก่าแก่ อย่าง อิมพีเรียล ควีนปาร์ค ที่ ปิดตัวลงเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา16. Nikon, TOYOTA ย้ายฐานการผลิตจากไทยแต่เริ่มไปเปิดฐานการลงทุนใหม่ ที่ประเทศลาว โดยเริ่มบุกตลาดด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร และ พลังงาน17.หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ - ขนาดกลาง เริ่มปรับลดโอที หลังประสบปัญหาขาดทุน/ยอดสั่งซื้อลดลงต่อเนื่อง


PIANGDIN ACADEMY: การดำเนินคดีอาญาแก่กลุ่มนักศึกษา ธรรมศาสตร์ที่สน.ป...

Thanaboon Chiranuvat
มีพี่น้องประชาชน สนใจไต่ถามในเรื่องผลบังคับของสนธิสัญญา
ผมในฐานะนักกฏหมายระหว่างประเทศขอตอบท่านโดยยกเรื่องจริงที่กำลังเกิดที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันมาตอบ เป็นข้อๆดังนี้:
การไปดำเนินคดีอาญาแก่กลุ่มนักศึกษา ธรรมศาสตร์ที่สน.ปทุมวัน
ทางแก้ก็คือ:
๑.นักศึกษาที่ถูกเรียกตัวไป เมื่อมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวน สน. ปทุมวัน แล้ว ก็แจ้งความให้ตำรวจ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวน แจ้งจับคนแจ้งกลับ ไล่ดะไปถึงคสช.และ คณะซิครับ ตาม(สนธิสัญญา) Convention against Transnational Organized Crime, 2000 ฉบับนี้ เป็นกฏหมายไทยแล้ว เพราะไทยให้สัตยาบันแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ปีค.ศ.๒๐๑๓ หรือปีค.ศ.๒๕๕๖ หากพนักงานสอบสวน ไม่รับแจ้ง พนักงานสอบสวนมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และ Convention against Corruption, 2003 เพราะประเทศไทยไปให้สัตยาบันรับรอง สนธิสัญญาฉบับนี้อีกเช่นกันในวันที่ ๑ มีนาคม แค.ศ.๒๐๑๑ หรือปีพ.ศ.๒๕๕๔ เป็นกฏหมายภายในของประเทศนี้ทันที เพราะไทยไม่มีระบบกฏหมาย Dual System เหมือนประเทศอังกฤษ ที่โลกยอมรับรอง ของไทย เมื่อให้สัตยาบันโดยสมบูรณ์แล้ว มีผลบังคับตลอดบูรณภาพแห่งดินแดนไทย ทันที
๒.แต่ละเรื่อง แต่ละหัวข้อ เป็นความผิดทางอาญาระหว่างประเทศ และผิดตามกฏหมายอาญา ในแต่ละประเทศของ คู่ภาคีสนธิสัญญา (หมายถึงประเทศ ที่ให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญา สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว) มีผลบังคับใช้ในทันที ตามกฏบัตรสหประชาชาติ หรือ Charter of United Nations ที่เป็นสนธิสัญญาหลายฝ่าย (Multilateral Treaty ที่ต้องขอความยินยอมทุกชาติภาคีสมาชิก หากจะไม่ยินยอมปฏิบัติตาม หรือ ไปแก้ไขข้อสนธิสัญญาให้หย่อนลงด้วยการกระทำฝ่ายเดียว หรือ Unilateral Action) อีกเช่นกัน
๓. สนธิสัญญาที่ออกโดยนานาชาติ อาศัยอำนาจขององค์การสหประชาชาติ เปรียบเสมือนรายละเอียดต่อท้าย กฏบัตรสหประชาชาติ หรือ Charter of United Nations ประเทศไทย ให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาคือ กฏบัตรสหประชาชาติ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ปีค.ศ.๑๙๔๖ หรือปีพ.ศ.๒๔๘๙ เป็นเวลาเกือบ ๗๐ ปี แล้ว จะไม่ยอมรับสนธิสัญญา คือ Convention against Transnational Organized Crime, 2000 ที่ตนเองให้สัตยาบันไว้ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ปีค.ศ.2013 หรือปีพ.ศ.๒๕๕๖ อย่างนี้ ย่อมเป็นเรื่องราวใหญ่โตแน่ๆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!