ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, June 21, 2016

เปิดพื้นที่ปลอดภัยในต่างแดน เพื่อ "สร้างสันติภาพ" ในสังคมไทย โดย จอม เพชรประดับ

เปิดพื้นที่ปลอดภัยในต่างแดน เพื่อ "สร้างสันติภาพ"
ในสังคมไทย

จากการที่ได้ติดตามงาน สัมมนาวิชาการ "ทหารกับการลงประชามติ" ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบอนน์ เยอรมัน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา จัดโดย ภาควิชาเอเชียจะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยบอนน์ โดยมีการเชิญ กลุ่มคนไทยผู้รักประชาธิปไตย คนเสื้อแดงที่ทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านเผด็จการทหารในต่างประเทศ ( ส่วนใหญ่ในเยอรมันและประเทศใกล้เคียง) นักวิชาการไทย และต่างประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเกือบ 200 คน ผมถือว่าเป็นงานใหญ่มากสำหรับการจัดงานวิชาการของกลุ่มคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในต่างประเทศ 
ใหญ่ทั้งในแง่ประเด็นของการพูดคุยทางเชิงวิชาการ และใหญ่ในการจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ เรียกได้ว่า ตั้งแต่มีการทำรัฐประหารเมื่อ 22 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา นี่น่าจะเป็นการ จัดงานระหว่างคนไทยในต่างประเทศกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ในมุมของผมที่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเช่นกันอีกอย่าง นั่นก็คือ การที่ กลุ่ม กปปส.(ฝ่ายสนับสนุนเผด็จการ) ในเยอรมัน เข้าร่วมพบปะพูดคุยด้วย(ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการ) แม้จะด้วยอากัปกริยาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรในตอนแรก แต่เมื่อมีโอกาสพูดคุยในบรรยากาศที่เป็นวิชาการ ทำให้ได้รับรู้หลักคิด เหตุผล ในการสนับสนุนรัฐประหาร และการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเขา ซึ่งเป็นเรื่องที่ผม อยากฟังอย่างมาก เพราะมีโอกาสน้อยมาก ที่จะได้รู้รับในบรรยากาศที่เป็นวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมี คนกลาง (Moderator) อย่างมหาวิทยาลัยบอนน์ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ เป็นผู้ประสาน เพราะทำให้การพูดคุยของแต่ละฝ่าย มีน้ำหนัก มีเหตุผลที่น่ารับฟังมากยิ่งขึ้น
ต้องยอมรับว่า การจะพูดคุยในประเด็นเหล่านี้ในเมืองไทย ไม่สามารถทำได้ การจะรับรู้ รับทราบถึงเหตุผลของแต่ละฝ่าย ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตย กับฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการในบรรยากาศที่ไม่มีใครได้เปรียบเหนือใคร ในพื้นที่สื่อสาธารณะในประเทศไทย เรียกว่าเกือบจะไม่มีเลย
เพราะเมื่อ รัฐบาลเผด็จการคุมประเทศ บรรยากาศจึงเอื้อให้ฝ่าย สนับสนุนเผด็จการทหารมากกว่า แม้สื่อสาธารณะในประเทศจะเปิดพื้นที่ให้พูดคุยอย่างอิสระ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีความเป็นอิสระ และไม่รู้สึกปลอดภัยสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยเลย 
โดยเฉพาะฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการ และปกป้องสถาบันกษัตริย์ ใช้สื่อของตัวเองในการให้ข้อมูลด้านเดียว จนไม่อาจจะให้น้ำหนัก ยอมรับเหตุผล หลักคิดที่นำเสนอออกมาได้
การจัดงานที่มหาวิทยาลัยบอนน์ เป็นเพียงการเปิดพื้นที่ให้กับฝ่ายประชาธิปไตยเป็นหลัก ทำให้ฝ่าย กปปส. ซึ่งสนับสนุนเผด็จการทหาร ไม่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการตั้งแต่แรก พวกเขาจึงกลายเป็นคนนอกในเวทีนี้ สำหรับผม ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง 
เพราะว่าไปแล้ว หลักการเหตุผล มุมมองความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการต่อต้านเผด็จการ และการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทย ของฝ่ายประชาธิปไตย ผมรับรู้ รับทราบกันมาแล้วโดยตลอด 
ผมอยากรู้ว่า ข้อสงสัยอีกฝ่ายที่ว่าทำไมถึงต้องปกป้องสถาบันกษัตริย์ในยามที่สถาบันกษัตริย์อ่อนแอ และมีปัญหาอย่างมาก จนเกือบจะไม่สามารถที่หวังของพลเมืองไทยได้อีกต่อไป ผมอยากรู้ว่าหลักคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ ซึ่งเป็นกระแสหลักของโลกยุคใหม่ กลุ่ม กปปส.คิดกันอย่างไร ผมถึงอยากฟังการอภิปราย โต้เถียง ด้วยเหตุผลของทั้งสองฝ่าย ในบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งรู้สึกได้เปรียบเสียเปรียบ
ผมจึงขอเสนอ ภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยลัยบอนน์ หรือ มหาวิทยาลัยไหนก็ได้ ในโลกใบนี้ ที่มีภาควิชาศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเวทีเสวนา ที่เชิญทั้งฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการ และฝ่ายต่อต้านเผด็จการในประเทศไทย มาร่วมพูดคุยด้วยเหตุผล ด้วยหลักการ ในบรรยากาศที่ปลอดภัย และเป็นมิตรด้วยกันทั้งสองฝ่าย อาจจะเชิญวิทยากร หรือแกนนำแต่ละฝ่ายมาจากประเทศไทยด้วยก็ได้
ซึ่งผมเชื่อว่า จะทำให้การพูดคุยเสวนาสร้างความรู้ ความคิดใหม่ๆ และคงจะเข้าใจ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสีเสื้อ ความแตกต่างระหว่างคนสายเลือดเดียวกัน อยู่ในครอบครัวเดียว แต่อุดมการณ์ความคิด ความเชื่อ แตกต่างอย่างสุดขั้ว ชนิดที่เรียกว่าพร้อมที่จะจับอาวุธลุกขึ้นมาเข่นฆ่ากันได้ เป็นเพราะอะไร 
และผมเชือ่ว่า สุดท้ายแล้ว เรา(คนไทยทั้งสองขั้ว) คงมีหนทางที่จะอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งต้องเปลี่ยนใจไปร่วมกับอีกฝ่ายได้. 
สันติภาพ...จงเจริญครับ พี่น้องไทย 
21 มิย.59

Jom Petchpradab's photo.
Jom Petchpradab's photo.

จะตอแหลไปถึงไหน?? หลักฐานชัด คำพูดหมอพรทิพย์ ยืนยันว่า GT200 ใช้ได้จริง

https://youtu.be/Gk9c9X3kNSQ?t=1m31s

คนไทยในเครือข่ายเผด็จการวันนี้ หน้าด้าน หรือความจำสั้นกันแน่จะตอแหลไปถึงไหน?? หลักฐานชัด คำพูดหมอพรทิพย์ ยืนยันว่า GT200 ใช้ได้จริง

https://youtu.be/Gk9c9X3kNSQ?t=1m31s

คนไทยในเครือข่ายเผด็จการวันนี้ หน้าด้าน หรือความจำสั้นกันแน่ยูเอ็นที่จะให้การสนับสนุนไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ศูนย์ข่าวสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้เผยแพร่ข่าวหลังการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายบัน คีมุน เลขาธิการยูเอ็นกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ผ่านแถลงการณ์ของโฆษกประจำตัวนายบันว่า เลขาธิการยูเอ็นได้ย้ำความพร้อมของยูเอ็นที่จะให้การสนับสนุนไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตย


ต่อกรณีที่มีรายงานเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการชุมนุมก่อนหน้าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า เลขาธิการยูเอ็นได้ย้ำถึงความจำเป็นของการมีเวทีที่เปิดกว้างและต้องให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อเป็นหลักประกันความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ และสร้างความปรองดองในชาติอย่างแท้จริง

ยูเอ็นที่จะให้การสนับสนุนไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ศูนย์ข่าวสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้เผยแพร่ข่าวหลังการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายบัน คีมุน เลขาธิการยูเอ็นกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ผ่านแถลงการณ์ของโฆษกประจำตัวนายบันว่า เลขาธิการยูเอ็นได้ย้ำความพร้อมของยูเอ็นที่จะให้การสนับสนุนไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตย


ต่อกรณีที่มีรายงานเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการชุมนุมก่อนหน้าการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า เลขาธิการยูเอ็นได้ย้ำถึงความจำเป็นของการมีเวทีที่เปิดกว้างและต้องให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อเป็นหลักประกันความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ และสร้างความปรองดองในชาติอย่างแท้จริง

Thailand: Junta Bans Referendum Monitoring Generals Gag Criticism of Draft Constitution

https://www.hrw.org/news/2016/06/21/thailand-junta-bans-referendum-monitoring

For Immediate Release:

Thailand: Junta Bans Referendum Monitoring 
Generals Gag Criticism of Draft Constitution 

(New York, June 21, 2016) – Thailand's junta has forcibly blocked opposition efforts to monitor the nationwide referendum on a new constitution scheduled for August 7, 2016, Human Rights Watch said today. Prime Minister Gen. Prayut Chan-ocha, who chairs the ruling National Council for Peace and Order (NCPO), indicated that anyone monitoring support for the referendum would be subject to arrest and trial before a military court.

Thailand's junta should immediately revoke its arbitrary restrictions on free expression, permit open discussion of the draft constitution, and ensure a fair referendum, Human Rights Watch said.

"The Thai junta is using threats and intimidation to bludgeon people into supporting a constitution that would prolong military rule," said Brad AdamsAsia director at Human Rights Watch. "The generals expect the Thai people to just shut up, obey their orders, and approve their draft constitution without any discussion or debate."

The government reacted strongly to a plan by the United Front for Democracy against Dictatorship (UDD), known as the "Red Shirts," to set up referendum monitoring centers throughout the country. On June 18, General Prayut told the media: "I insist that those [referendum monitoring] centers can't be opened. If they open, the authorities will arrest them [UDD members]. Gatherings of more than five persons are not allowed… Violation of the NCPO's order will not be tolerated."

The next day, police stormed the UDD headquarters in Bangkok and forced the cancellation of a ceremony to open the nationwide monitoring campaign, claiming that the event violated the junta's ban on political gatherings. Elsewhere across Thailand, police and soldiers shut down the UDD's referendum monitoring centers. Military officers summoned some local UDD leaders and ordered them not to engage in referendum monitoring activities or face charges before military courts. 

International human rights law protects the rights of Thai people to express publicly their views on the draft constitution and to vote freely, Human Rights Watch said. But the conditions for the upcoming referendum hinder fair public discussion. For many Thais the only source of information about the draft constitution comes from the junta-appointed Constitution Drafting Commission, the military, the Election Commission, and other government agencies – all of which have taken the position that the proposed constitution would benefit the Thai people. At the same time, the junta has refused to allow most seminars, conferences, and other public events that would encourage meaningful public discussion and debate about the draft constitution.

The NCPO has also actively suppressed the views of those who are openly critical of the draft constitution, Human Rights Watch said. On April 19, General Prayut said that opponents of the draft constitution "have no rights to say that they disagree… I don't allow anyone to debate or hold a press conference about the draft constitution. Yet they still disobey my orders. They will be arrested and jailed for 10 years. No one will be exempted when the Referendum Act becomes effective. Not even the media." 

On April 18, the authorities arrested Watana Muangsook, a prominent Pheu Thai party member and former government minister, for posting commentary on his Facebook page that he would reject the draft constitution. The election commissioner of Thailand, Somchai Srisuthiyakorn, said on June 9 that more than 20 anti-junta activists performing in a music video urging voters to reject the draft constitution might be arrested. On June 18, General Prayut told the media that he had ordered the authorities to consider taking legal action against anyone who wears T-shirts or posts Facebook messages saying that they reject the constitution.

The junta's intolerance for opposition to the draft constitution raises concerns of heightened repression prior to the referendum, Human Rights Watch said. Since the military coup in May 2014, the junta has broadly and arbitrarily interpreted peaceful criticism and dissenting opinion to be "false information" and a threat to national security.

Article 61 of the 2016 Referendum Act, which governs the referendum process, criminalizes "anyone who disseminates text, pictures or sounds that are inconsistent with the truth or in a violent, aggressive, rude, inciting or threatening manner aimed at preventing a voter from casting a ballot or vote in any direction or to not vote." Violators face imprisonment up to 10 years, fines up to 200,000 baht (US$5,600), and loss of voting rights for 10 years. On June 6, the Office of the Ombudsmen filed a case with the Constitutional Court to rule on whether this article violates the right to freedom of expression endorsed in the 2014 interim constitution. A decision is expected by mid-July. 

"The UN and Thailand's friends around the world should publicly make clear to Bangkok that they will only recognize a referendum that meets international standards," Adams said. "A free and fair referendum affecting Thailand's future can't be held when the rights of people to speak and exchange their views is suppressed."

For more Human Rights Watch reporting on Thailand, please visit:
www.hrw.org/asia/thailand

For more information, please contact:
In Bangkok, Sunai Phasuk (English and Thai): +66-81-632-3052 (mobile); or phasuks@hrw.org. Twitter: @SunaiBKK 
In San Francisco, Brad Adams (English): +1-347-463-3531(mobile); or adamsb@hrw.org. Twitter: @BradAdamsHRW
In Washington, DC, John Sifton (English): +1-646-479-2499(mobile); or siftonj@hrw.org. Twitter: @johnsifton

 

ตรรกะควาย ไม่อายชาวโลก!! คสช.ย้ำชัดไม่ให้ "อียู-ยูเอ็น" สังเกตุการณ์ ประชามติ ยันทุกอย่างยุติธรรม-โปร่งใสmatichononline
2 ชม. · 
คสช.ย้ำชัดไม่ให้ "อียู-ยูเอ็น" สังเกตุการณ์ ประชามติ ยันทุกอย่างยุติธรรม-โปร่งใส
คสช.ย้ำชัดไม่ให้ "อียู-ยูเอ็น" สังเกตุการณ์ ประชามติ ยันทุกอย่างยุติธรรม-โปร่งใส
"ป้อม" ย้ำชัด ไม่ให้ "อียู-ยูเอ็น" สังเกตุการณ์ ประชามติ เมื่อวันที่21 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และสหภาพยุโรป (อียู ) ม...

ดร. เพียงดิน รักไทย ตอน "วินาศกาเลฯ ไดโนเสาร์ไทย หวังใช้ขวาพิฆาตซ้าย พิทักษ์ราชาธิปไตย"

ดร. เพียงดิน รักไทย ตอน "วินาศกาเลฯ  ไดโนเสาร์ไทย หวังใช้ขวาพิฆาตซ้าย พิทักษ์ราชาธิปไตย"

 

https://youtu.be/L9gM6YQMgjU

https://youtu.be/JCopbPIx6ew

https://youtu.be/keIRu9jXjwE

https://youtu.be/hoNy3b-cB_k

 

——————————***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

ดร. เพียงดิน รักไทย ตอน "วินาศกาเลฯ ไดโนเสาร์ไทย หวังใช้ขวาพิฆาตซ้าย พิทักษ์ราชาธิปไตย"

ดร. เพียงดิน รักไทย ตอน "วินาศกาเลฯ  ไดโนเสาร์ไทย หวังใช้ขวาพิฆาตซ้าย พิทักษ์ราชาธิปไตย"

 

https://youtu.be/L9gM6YQMgjU

https://youtu.be/JCopbPIx6ew

https://youtu.be/keIRu9jXjwE

https://youtu.be/hoNy3b-cB_k

 

——————————***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ที่ http://tinyurl.com/gsetacg

***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ

สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน

ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้

http://tinyurl.com/o2rzao8

หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2

และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com

----------------------

สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน