ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 10, 2016

ฆาตกร 10 เมษา กับ ทรราช คสช. คือคนๆเดียวกัน

ฆาตกร 10 เมษา กับ ทรราช คสช. คือคนๆเดียวกัน
-
เมื่อวานเห็นภาพของพี่น้องเราที่มาเดินผ่านทุ่งสังหารที่คอกวัว แล้วก็ใจหาย  พลันอ่านข่าว ไอ้ตูบ แล้วยังเห็นแจ้งว่า ไอ้พวกฆาตกร มันคิดกันอย่างไร 
-
เริ่มที่...............

ทรราช ประยุทธ์  ถามนักการเมืองโวยคำถามพ่วงเพื่อใคร เหน็บจะเป็นจะตาย แค่ถาม ส.ว. ลากตั้งที่มาจากอำนาจ คสช.เลือกนายกฯ เปลี่ยนผ่าน 5 ปี ซัดแล้วหลายสิบปี รัฐบาลที่แล้วทำอะไรบ้าง ยังมีหน้ากล้าตำหนิ คสช.อีก
-
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.59  ซึ่งวันนี้เป็นวันเดียวกันกับที่ ทหารภายใต้การสั่งการของ  ทรราช ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.  คนปัจจุบัน ได้ ฆ่าประชาชน ในวันนี้ ที่ สี่แยกคอกวัว
-
มาวันนี้ ทรราช ประยุทธ์ กล่าวถึงกรณีฝ่ายการเมืองกังวลเรื่องเนื้อหา และคำถามพ่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้ ส.ว.ลากตั้ง หรือร่างทรงของ คสช. โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี  
-
ในเมื่อ ทรราช ประยุทธ์ ถาม 
-
ผมเองในฐานะประชาชน  คนหนึ่ง ที่เสียภาษีให้เป็นเงินเดือนของ คสช.และข้าราชการที่งประเทศ  ก็จะขอตอบ  
-
หากใให้ สว. ลาตั้งที่เป็นเหมือนร่างทรงของ ทรราช คสช. มีสิทธิ เลือกนายก ฯ มันทำให้ประเทศเลวร้ายลงมากกว่าเดิม แน่นอน เพราะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ มันก็ยิ่งกว่าแย่ เสียอีก 
-
ประชาชนจะมีความทุกข์มากขึ้น
-
หรือนักการเมืองที่ไม่ดีอย่าง ฆาตกร ร่วมกับทรราช ประยุทธ์ ก็จะทำอะไรสิ่งที่เลวร้าย ฆ่าประชาชน เหมือนผักปลา ดั่งเหตุกาณ์ เมื่อปี 2552- 2553 อีก  
-
ส่วนคำถามที่ทรราช ประนุทธ์ ถามว่าปัญหาเรื่องประชาชนแตกแยก 
-
ขอตอบว่า แตกแยกเพราะใคร ๆ เป็นคนที่ทำให้แตกแยก ไม่ใช่ ทหารของ ทรราชประยุทธ์ เข้าร่วมกับ กปปส. จงใจใช้กำลังและสร้างปัญหา ให้รัฐบาล ปู จนต้องประกายุบสภา หรือ 
-
ส่วนปัญหาประมงผิดกฎหมาย  การค้ามนุษย์   ก็ที่ปรึกษา คสช. ไม่ใช่หรือที่เป็นตัวปัญหา 
-
ส่วนปัญหาการบิน การคอร์รัปชัน ก็ทรราช ประจิน ไม่ใช่หรือที่รับเงินใต้โต๊ะแล้วให้ ใบอนุญาติ ให้กับการบินนั้น ๆ ทั้งที่ ไม่ได้มาตรฐานการบิน 

-
ส่วนคดีความที่ค้างคาจำนวนมาก ตั้งแต่ปี 2549 นั้นไม่ใช่สถุนกลุ่มเดียวกันกับ ทรราช ประยุทธ์ หลอกหรือ 
-
คดีความต่างๆ ไม่คืบหน้า 
-
มันจะคืบหน้าได้อย่างไร ก็ในเมื่อ ตัวการสำคัญ ก็คือกองทัพ ที่กินเงินเดือนจากประชาชน แต่เสือก ทำตน รับใช้ อำมาตย์เผด็จการ  ร่วมมือกับ นักการเมืองชั่วอย่างประชาธิปัตย์  เข่นฆ่าประชาชน ครั้งแล้วครั้งเล่า
-
เมื่อวาน 10 เมษา ประชาชน พี่น้องของผู้ที่ถูกยิง ด้วยน้ำมือของทหาร ก็ออกไป แสดงจุดยืน เพราะเวลากว่า 5 ปี เต็ม ทรราช ประยุทธ์ และคณะ ก็ยังหาตัว ฆาตกรไม่ได้ 
-
เพราะอะไร..............
-
ถ้าไม่ใช่ คณะรัฐบาลทรราช คสช. ชุดนี้เป็นชุดเดียวกับกับ ฆาตกรที่ได้ฆ่าประชาชนเมื่อวันที่ 10 เมษา 2553
-
เสรชน


ฆาตกร 10 เมษา กับ ทรราช คสช. คือคนๆเดียวกัน

ฆาตกร 10 เมษา กับ ทรราช คสช. คือคนๆเดียวกัน
-
เมื่อวานเห็นภาพของพี่น้องเราที่มาเดินผ่านทุ่งสังหารที่คอกวัว แล้วก็ใจหาย  พลันอ่านข่าว ไอ้ตูบ แล้วยังเห็นแจ้งว่า ไอ้พวกฆาตกร มันคิดกันอย่างไร 
-
เริ่มที่...............

ทรราช ประยุทธ์  ถามนักการเมืองโวยคำถามพ่วงเพื่อใคร เหน็บจะเป็นจะตาย แค่ถาม ส.ว. ลากตั้งที่มาจากอำนาจ คสช.เลือกนายกฯ เปลี่ยนผ่าน 5 ปี ซัดแล้วหลายสิบปี รัฐบาลที่แล้วทำอะไรบ้าง ยังมีหน้ากล้าตำหนิ คสช.อีก
-
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.59  ซึ่งวันนี้เป็นวันเดียวกันกับที่ ทหารภายใต้การสั่งการของ  ทรราช ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.  คนปัจจุบัน ได้ ฆ่าประชาชน ในวันนี้ ที่ สี่แยกคอกวัว
-
มาวันนี้ ทรราช ประยุทธ์ กล่าวถึงกรณีฝ่ายการเมืองกังวลเรื่องเนื้อหา และคำถามพ่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้ ส.ว.ลากตั้ง หรือร่างทรงของ คสช. โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี  
-
ในเมื่อ ทรราช ประยุทธ์ ถาม 
-
ผมเองในฐานะประชาชน  คนหนึ่ง ที่เสียภาษีให้เป็นเงินเดือนของ คสช.และข้าราชการที่งประเทศ  ก็จะขอตอบ  
-
หากใให้ สว. ลาตั้งที่เป็นเหมือนร่างทรงของ ทรราช คสช. มีสิทธิ เลือกนายก ฯ มันทำให้ประเทศเลวร้ายลงมากกว่าเดิม แน่นอน เพราะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ มันก็ยิ่งกว่าแย่ เสียอีก 
-
ประชาชนจะมีความทุกข์มากขึ้น
-
หรือนักการเมืองที่ไม่ดีอย่าง ฆาตกร ร่วมกับทรราช ประยุทธ์ ก็จะทำอะไรสิ่งที่เลวร้าย ฆ่าประชาชน เหมือนผักปลา ดั่งเหตุกาณ์ เมื่อปี 2552- 2553 อีก  
-
ส่วนคำถามที่ทรราช ประนุทธ์ ถามว่าปัญหาเรื่องประชาชนแตกแยก 
-
ขอตอบว่า แตกแยกเพราะใคร ๆ เป็นคนที่ทำให้แตกแยก ไม่ใช่ ทหารของ ทรราชประยุทธ์ เข้าร่วมกับ กปปส. จงใจใช้กำลังและสร้างปัญหา ให้รัฐบาล ปู จนต้องประกายุบสภา หรือ 
-
ส่วนปัญหาประมงผิดกฎหมาย  การค้ามนุษย์   ก็ที่ปรึกษา คสช. ไม่ใช่หรือที่เป็นตัวปัญหา 
-
ส่วนปัญหาการบิน การคอร์รัปชัน ก็ทรราช ประจิน ไม่ใช่หรือที่รับเงินใต้โต๊ะแล้วให้ ใบอนุญาติ ให้กับการบินนั้น ๆ ทั้งที่ ไม่ได้มาตรฐานการบิน 

-
ส่วนคดีความที่ค้างคาจำนวนมาก ตั้งแต่ปี 2549 นั้นไม่ใช่สถุนกลุ่มเดียวกันกับ ทรราช ประยุทธ์ หลอกหรือ 
-
คดีความต่างๆ ไม่คืบหน้า 
-
มันจะคืบหน้าได้อย่างไร ก็ในเมื่อ ตัวการสำคัญ ก็คือกองทัพ ที่กินเงินเดือนจากประชาชน แต่เสือก ทำตน รับใช้ อำมาตย์เผด็จการ  ร่วมมือกับ นักการเมืองชั่วอย่างประชาธิปัตย์  เข่นฆ่าประชาชน ครั้งแล้วครั้งเล่า
-
เมื่อวาน 10 เมษา ประชาชน พี่น้องของผู้ที่ถูกยิง ด้วยน้ำมือของทหาร ก็ออกไป แสดงจุดยืน เพราะเวลากว่า 5 ปี เต็ม ทรราช ประยุทธ์ และคณะ ก็ยังหาตัว ฆาตกรไม่ได้ 
-
เพราะอะไร..............
-
ถ้าไม่ใช่ คณะรัฐบาลทรราช คสช. ชุดนี้เป็นชุดเดียวกับกับ ฆาตกรที่ได้ฆ่าประชาชนเมื่อวันที่ 10 เมษา 2553
-
เสรชน


ข้อคิดเรื่อง การต่อสู้ ชัยชนะ vs. ความล้มเหลว (เครดิตจากไลน์)

ลินคอร์น
7 ขวบ พ่อแพ้คดี ต้องเสียที่ดินไป จึงต้องออกไปหางานทำ
9 ขวบ เสียแม่
อายุ 22 ค้าขายครั้งแรก ล้มเหลว
อายุ 23 ลงสมัครผู้ว่าการรัฐ แพ้เลือกตั้ง ปีเดียวกัน ตกงาน ไปสอบเรียนนิติ สอบไม่ผ่าน
อายุ 24 ยืมเงินเพื่อนมาค้าขาย ปีเดียวกัน เจ๊ง ใช้เวลา 16 ปี คืนหนี้เงินเพื่อน
อายุ 25 ลงสมัครผู้ว่าการรัฐอีกครั้ง ได้รับเลือก
อายุ 26 กำลังจะแต่งงาน คู่หมั้นเสียชีวิต
อายุ 27 นอนป่วยครึ่งปี
อายุ 29 ชิงตำแหน่งโฆษกสภาแห่งรัฐ ไม่ได้รับเลือก
อายุ 31 เสนอตัวให้พรรคเลือกลงสมัคร แพ้
อายุ 34 ลงสมัครเป็นสมาชิกสภา แพ้
อายุ 37 ลองอีกครั้ง ชนะ
อายุ 39 ต้องการให้เลือกเป็นต่อ แพ้
อายุ 47 เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครตำแหน่งประธานาธิบดี แพ้
อายุ 49 ลงสมัครเป็นสมาชิกสภา แพ้อีก
อายุ 51 ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ
ในชีวิตเขา ล้มเหลวมา 35 ครั้ง มีเพียง 3 ครั้งที่สำเร็จ
เขาเคยพูดว่า "ขาข้างหนึ่งของผมลื่นไถล อีกข้างเลย่จะยืนไม่อยู่ ผมบอกตัวเองว่า นี่ก็แค่ลื่นหกล้มอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่ล้มตายที่จะลุกขึ้นมาไม่ได้" สุดท้ายเขาได้เข้าไปทำงานในทำเนียบขาว และเลิกทาสในประเทศ

การพ่ายแพ้ทุกอย่าง เป็นแค่ลื่นไถลหกล้ม ขอแค่ยังมีลมหายใจ จะมีอะไรที่จะชนะมันไม่ได้ ขอแค่มีชีวิต มีอะไรที่จะทำสำเร็จไม่ได้ ?

มีชีวิตอยู่ ก็ยังมีความหวัง ก็จะมีโอกาส ก็มีความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัด

ฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์ฮั้น หลิวปัง รบกับข้าศึกผู้เกรียงไกร เซี่ยงอี่ ทัพนำโดยเซี่ยงอี่ รบ 100 ชนะ 100 ทัพของหลิวปัง รบ 100 แพ้ 100 แต่หลิวปังทนรับความพ่ายแพ้ได้ สุดท้ายก็ชนะเซี่ยงอี่ ได้เป็นฮ่องเต้

เซี่ยงอี่แม้จะรบ 100 ชนะ 100 แต่ทนรับความพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวไม่ได้ จึงฆ่าตัวตายริมแม่น้ำอูเจียง

ชีวิตคนเรา ไม่ได้อยู่ที่จะสมหวังกี่ครั้ง แต่อยู่ที่สามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วยืนขึ้นมาใหม่ ทุกครั้งที่ผิดหวัง เอาชนะมันวิกฤตและข้ามมันได้ ความล้มเหลวทุกครั้งในชีวิต ก็จะเป็นแค่การพักคั่นโฆษณาเท่านั้น