ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, July 3, 2015

เมื่อไหร่ "อเมริกา"จะใช้ยาแรงกับเผด็จการไทย.


No comments:

Post a Comment