ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, July 28, 2015

PIANGDIN ACADEMY: สุเทพประกาศหลังสึก ไม่ขอนิรโทษกรรม

PIANGDIN ACADEMY: สุเทพประกาศหลังสึก ไม่ขอนิรโทษกรรม

No comments:

Post a Comment