ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, July 16, 2015

เจาะลึก ผลกระทบ กรณี กุยอูร์ และเรื่องการถอดถอน สส.ที่ขอแก้รัฐธรรมนูญ


No comments:

Post a Comment