ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, July 2, 2015

PIANGDIN ACADEMY: อำนาจยิ่งล้นฟ้า ยิ่งต้องได้รับการตรวจสอบ เผด็จการ...

พี่น้องครับ... นี่คือวิดิโอที่ผมดูแล้วรู้สึกสะเทือนใจ และมีกำลังใจ ขอเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่าน ได้ดู และควรเผยแพร่ให้กว้างขวางที่สุด

Posted by Red Grassroots on Thursday, July 2, 2015No comments:

Post a Comment