ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, May 26, 2010

YouTube - คนบาดเจ็บและเสียชีวิตในกรุงเทพฯโดย CNN May'14, 2010

YouTube - คนบาดเจ็บและเสียชีวิตในกรุงเทพฯโดย CNN May'14, 2010

Eventually, Dan Rivers of CNN reports the naked truth without any reservation.
Truth shall set you free, Dan. Thank you!

1 comment:

  1. What do you think of the facebook users tried to form groups oppose to Red people and support what the gov has done?

    ReplyDelete