ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 9, 2012

เตรียมการก่อนงานเปิดที่ทำการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ณ ซานฟรานซิสโก

ถ่ายรูปร่วมหลังการเตรียมงานรอบค่ำ

 
 
 
 

No comments:

Post a Comment