ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 3, 2015

พระเจ้าแผ่นดินไทย กับ ที่ดินมหาศาลทั่วประเทศ!!!พระเจ้าแผ่นดิน ชื่อนี้บอกอะไรได้มากมาย
ล่วงมาจนปลายรัชกาลที่  9 ท่านครองผืนดินมากมายขนาดไหน?
มีผลกระทบต่อประชาชนและประเทศด้านใดบ้าง อย่างไร?No comments:

Post a Comment