ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, March 18, 2015

องค์กรสิทธิฯสากล ขู่"ไทย"หากไม่หยุดละเมิดสิทธิประชาชน จะกดดันหนักขึ้น (เครดิต คุณจอม เพ็ชรประดับ)

นายสุณัย ผาสุก ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Watch) ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย จากการบังคับใช้ กฎอัยการศึก และให้พลเรือนขึ้นศาลทหาร ว่า องค์กรสิทธิมนุษยชนสากลทั่วโลก จี้ รัฐบาลเผด็จการทหารไทย ยกเลิกกฎอัยการศึก และหยุดการพิจารณาคดีของพลเรือนในศาลทหาร 

URL: https://youtu.be/F0506_2sGsc

No comments:

Post a Comment