ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, November 6, 2015

ดร.เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย "ประชาชน จะชนะแก็งค์เผด็จการได้อย่างไร?" https://youtu.be/QzmLBmIqyHw

ดร.เพียงดิน ชวนคิดชวนลุย "ประชาชน จะชนะแก็งค์เผด็จการได้อย่างไร?" 

https://youtu.be/QzmLBmIqyHw

 

Download

No comments:

Post a Comment