ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, January 30, 2016

57 01 17IMG 2891 รถขนน้ำมันดิบ 30,000ลิตร กงไกรลาศ สุโขทัย

No comments:

Post a Comment