ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, January 31, 2016

ชูพงศ์์ เปลี่ยนระบอบ ๓๑ มค. ๒๕๕๙ ตอน รัฐ"นูญ" ขี้หมูไหล ระวัง บัลลัยทั้งประเทศ

http://www.youtube.com/watch?v=ltxmzTf4Rqc http://www.mediafire.com/listen/40o2bqyav946ra4/chupon-2016-1-31.mp3 ชูพงศ์์ เปลี่ยนระบอบ ๓๑ มค. ๒๕๕๙ ตอน รัฐ"นูญ" ขี้หมูไหล ระวัง บัลลัยทั้งประเทศ   ดาว์โหลดเพื่อการเผยแพร่

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.