ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, May 2, 2016

ไอ้ตูบประยุทธ์ มึงคือตัวจัญไรของประเทศ


No comments:

Post a Comment