ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, December 29, 2023

One of my favorite songs: หัวใจที่ถอดวาง - แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์

No comments:

Post a Comment