ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 17, 2015

งามหน้าอีกแล้ว หลักฐานยืนยัน ว่ามีการบังคับให้ปชช.บริสุทธิ์รับเป็นแพะ เป็นผู้วางระเบิด

 มีพี่น้องส่งมา ฝากตรวจสอบและเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ

โอละหนอ ประเทศไทยยุคมืดบอด

No comments:

Post a Comment