ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 17, 2015

คลิปแนะนำ: รายการ ยืนหยัด ปรัชญา ตอน ก้าวสู่สาธารณรัฐ

 

ไม่มีคำบรรยายใด ๆ

No comments:

Post a Comment