ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, March 28, 2015

"ภายใต้กฎอัยการศึก พวกกูทำอะไรก็ได้" ทหารโคราชกล่าว พร้อมสั่งลูกน้องซ้อมเด็กและหญิงสาว

Royal Thai Army using force against villagers, claiming the could do anything under the martial law!!

Screen Shot 2015-03-18 at 11.11.15 PMTranslation from video source:  Royal Thai Army officer, Sommai Busaba ordered an assault on a 16-year-old lady and her brother.  The army also took their camera and the cell phone used to record the physical abuse.  Then, as shown on this video, they sexually harassed the sister, stating, “Under the Martial law, I can (xucking) do anything!”
Video Player

ทหารไทย นครราชสีมา ล่วงละเมิดสิทธิประชาชน ซ้อม และยึดทรัพย์โดยอ้างว่า ใต้กฎอัยการศึก พวกเขาจะทำอะไรก็ได้หน้าที่ทหารคืออะไร?????
Posted by Piangdin Rakthai on Saturday, March 28, 2015
"ภายใต้กฎอัยการศึก พวกกูทำอะไรก็ได้" ทหารโคราชกล่าว พร้อมสั่งลูกน้องซ้อมเด็กและหญิงสาว

No comments:

Post a Comment