ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, March 28, 2015

ขอความร่วมมือพี่น้องทั่วโลก รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน


ประกาศภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (TAHR)

เรื่อง ขอความร่วมมือพี่น้องทั่วโลก รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เรียน พี่น้องไทยทุกท่าน

ภาคีฯ เห็นว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชน ภายใต้การยึดอำนาจและใช้กฎอัยการศึก ของรัฐบาลชั่วคราวที่ยึดอำนาจจากประชาชน ได้เกินเลยถึงขีดที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวทั่วประเทศ และอาจจะทำให้การละเมิดสิทธิมนุษยชน ถูกทำลายหลักฐาน หรือเกินเลยเขตแดนแห่งความเป็นมนุษย์

จึงขอให้ทุกท่านที่มีข้อมูล โปรดแจ้งเรื่องราวแก่ภาคีฯ โดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมหลักฐาน เพื่อจะได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานและเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้งานในอนาคตต่อไป  โดยท่านสามารถส่งรายงานออนไลน์ได้ที่ http://www.thai-ahr.org/

รายละเอียดส่วนตัวของผู้รายงาน  จะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะเปิดเผยเมื่อท่านยินยอมเท่านั้น 

ขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่าน

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
29 มีนาคม  2558No comments:

Post a Comment