ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 16, 2015

สิ่งที่ทำให้ ดร.เพียงดิน ขนหัวลุกและน้ำตาไหล... ฝันของพวกเราเริ่มเด่นชัดแล้ว......สิ่งที่ทำให้ ดร.เพียงดิน ขนหัวลุกและน้ำตาไหล... ฝันของพวกเราเริ่มเด่นชัดแล้ว......
ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-03-17 ดร.เพียงดิน ขนหัวลุก น้ำตาคลอ เมื่อเห็นเหล่าคนกล้าลุกท้าอำนาจเผด็จการ
http://youtu.be/fs_qFkTZH_8


No comments:

Post a Comment