ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, March 16, 2015

องค์ประกอบสำคัญ​ของทางออกจากวิกฤติของ ประเทศไทย ดร.เพียงดิน รักไทย เสนอ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด


ดร.เพียงดิน รักไทย เสนอทางออกประเทศไทย... by piangdin4peace

องค์ประกอบสำคัญ​ของทางออกจากวิกฤติของ ประเทศไทย ดร.เพียงดิน รักไทย เสนอ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดNo comments:

Post a Comment