ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 10, 2015

แสงดาวแห่งศรัทธา โดย ดร.เพียงดิน รักไทย ฝากให้พี่น้องทุกท่าน ในโอกาสสงกรานต์ 2558

No comments:

Post a Comment