ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, October 27, 2015

แช่แข็งประเทศยังไม่พอ จะหยุดบริการประชาชนเพื่อพ่อ อีกแล้วหรือไง ประเทศไทย???

ครม. มีมติให้ วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 58  เป็นวันหยุดราชการ กรณีพิเศษ
bike for dad
5-6      ส. อา.  วันพ่อ 
7          ชดเชยวันพ่อ 
10        วันรัฐธรรมนูญ
11        bike for dad
12-13  ส. อา.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.