ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, December 18, 2015

คลิป ตรงจากใต้ เรื่องจริงที่ชาวไทยต้องรู้ 01 หมวด ข่าวและเหตุการณ์ วันที...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.