ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, February 29, 2016

นายกทักษิญ ชินวัตร ออกสื่อ หลังจากเก็บตัวเงียบมานาน

นายกทักษิญ ชินวัตร ออกสื่อ หลังจากเก็บตัวเงียบมานาน

No comments:

Post a Comment