ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, February 29, 2016

มันปล้นคนไทยมาตลอด ! ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงเรื่องการรัฐประหารหลายครั้งหลายหนในรัชกาลพูมิพล

มันปล้นคนไทยมาตลอด !  
ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงเรื่องการรัฐประหารหลายครั้งหลายหนในรัชกาลพูมิพล

No comments:

Post a Comment