ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, February 28, 2016

ทุกสี-ศาสนา จงรวมกันสู้ !

ทุกสี-ศาสนา จงรวมกันสู้ ! 
ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงเรื่องที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าต้องรวมพลังกันยึดอำนาจให้กลับมาเป็นของประชาชน

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.