ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, August 26, 2016

ภาพดา ตอร์ปิโด ออกคุก เช้าวันนี้ 27 ส.ค. 59หนี้บาปนี้ กับเกือบสิบปีที่หายไป ใครรับใช้ให้เธอได้บ้าง???

แต่ก็ยินดีด้วยกับครอบครัวและคนรอบตัวคุณดาครับ 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.