ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, August 11, 2016

การโกงที่ไม่ลงตัว ของ คสช. ว่าด้วยตัวเลขผลประชามติ???

ต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญาภายในกำหนดกี่วัน?
สมชัย ศรีสุทธิยากร บอกว่าไม่มีคนแจ้งความดำเนินคดีครับ รีบๆเลย
==============
เขาบอกว่ากกต.รับรองเรียบร้อยแล้ว
==============
ข้อมูลของตัวเลขที่น่าทำให้ประชามติเป็นโมฆะได้ เพราะ ทุกคะแนนเสียงที่ลงคะแนนล้วนมีค่าใช้จ่ายของประชาชนทุกคน
===============
แจ้งความดำเนินคดีกกต.และหน่วยที่นับคะแนนได้ทันทีหายหรือเกินแม้แต่คะแนนเดียวก็ไม่ได้ครับ
คนๆหนึ่งเดินทางกลับบ้านไปเลือกตั้งค่าใช้จ่ายจากกรุงเทพถึงบ้านอย่างน้อย 500-1,000บาท
=============
ข้อสังเกตคะแนนอย่างเป็นทางการจากการทำประชามติ 7 สิงหาคม 2559
จากที่ กกต แถลงผลคะแนนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

ผู้มาใช้สิทธิ 29,740,677 คน 

ประเด็นที่ 1 ร่างรัฐธรรมนูญ

มีคะแนนเห็นชอบ 16,820,402 คน

มีคะแนนไม่เห็นชอบ 10,597,037 คน

บัตรเสีย 936,209 

รวมคะแนน เห็นชอบ + ไม่เห็นชอบ + บัตรเสีย 
16,820,402 + 10,598,037 + 936,209 =28,354,648 
ไปหักจากผู้มาใช้สิทธิ 
29,740,677 - 28,354,648 = 1,386,029 คะแนน
คำถามก็คือ ทำไมคะแนนถึงหายไปมากขนาดนั้นครับ

ประเด็นที่ 2 คำถามพ่วง

มีคะแนนเห็นชอบ 15,132,050 
มีคะแนนไม่เห็นชอบ 10,926,648 
บัตรเสียเท่ากันคือ 936,209 
รวมคะแนน  26,994,907

เอาไปหักจากคะแนนผู้มาใช้สิทธิ 

29,740,677 - 26,994,907 = 2,745,770
ทำไมหายไปมากขนาดนี้ ซึ่งอาจเป็นประเด็นว่า ปชช กาประเด็นที่ 1 แต่ไม่กาประเด็นที่ 2 
แต่คะแนนประเด็นที่ 1 ที่หายไปถึง 1,386,029 นั้น มันหายไปได้อย่างไร?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.