ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, August 5, 2016

PIANGDIN ACADEMY สำนักวิชาชาวดิน:News Hour คปพ.จี้ “พรเพชร” ถอนร่าง กม.ปิโตรเลียม ทำประเทศเสียประโยชน์ ช่...

เครือข่ายราษฎรไทย เพื่อประชาธิปไตย has sent you a link to a blog:

ทดสอบ

Blog: PIANGDIN ACADEMY สำนักวิชาชาวดิน
Post: News Hour คปพ.จี้ “พรเพชร” ถอนร่าง กม.ปิโตรเลียม ทำประเทศเสียประโยชน์ ช่...
Link: http://www.piangdinacademy.org/2016/08/news-hour.html

--
Powered by Blogger
https://www.blogger.com/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.