ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, January 21, 2021

จะให้จบในรุ่นเรา ได้อย่างไร? โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 22 มกราคม 2564

 

No comments:

Post a Comment