ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, January 21, 2021

ให้ภาพเล่าเรื่อง : เบื้องหลังเบื้องลึกและเบื้องล่าง วัคซีนอัปยศ

No comments:

Post a Comment