ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, January 25, 2021

กลุ่มแรงงานชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล 26 มกราคม 2564

No comments:

Post a Comment