ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, January 25, 2021

วัง คสช. และเจ้าสัว กลัว "สภาประชาชน" อย่างแรง โดย ดร. เพียงดิน รักไทย 2...

No comments:

Post a Comment