ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, January 15, 2021

จะปล่อยให้ประยุทธ์อยู่ต่อ หรือจะรวมพลังขับไล่? คำถามสำหรับคนไทยวันนี้

No comments:

Post a Comment