ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, January 15, 2021

การจัดทัพของคณะราษฎรปลดแอก 2564 โดย ดร เพียงดิน รักไทย มหาวิทยาบัยประชาชน 12 มกราคม 2564No comments:

Post a Comment