ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 15, 2015

ขอขมาลาโทษ รดน้ำดำหัว และให้พรปีใหม่ไทย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 15 เมษายน 2558

ขอขมาลาโทษ รดน้ำดำหัว และให้พรปีใหม่ไทย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย

No comments:

Post a Comment