ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 15, 2015

หลักฐานเสธแดงโดนยิง จากตึกเลอ กอร์ดอน ดุสิต


No comments:

Post a Comment