ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 15, 2015

หลังการสังหารโหด ปี 2553 รายงานอย่างละเอียด โดยชาวต่างชาติ ที่คนไทยอาจจะไม่เคยได้ยิน

Red Shirts and the Old Order in Thailand (Two Parts) หลังการสังหารโหด ปี 2553 รายงานอย่างละเอียด โดยชาวต่างชาติ ที่คนไทยอาจจะไม่เคยได้ยิน


No comments:

Post a Comment