ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 20, 2015

ใครเชื่อบ้าง? "บวรศักดิ์ ชี้ รธน.ฉบับปฎิรูป สร้างชนชั้นกลางใหม่ ขจัดประชานิยมมืดบอด"

ใครเชื่อบ้าง? บวรศักดิ์ ชี้ รธน.ฉบับปฎิรูป สร้างชนชั้นกลางใหม่ ขจัดประชานิยมมืดบอด
ใครเชื่อบ้าง? "บวรศักดิ์ ชี้ รธน.ฉบับปฎิรูป สร้างชนชั้นกลางใหม่ ขจัดประชานิยมมืดบอด"

No comments:

Post a Comment